HISTORIE BOHEMIANS

  Tělovýchovná jednota Bohemians Praha
oddíl pozemního hokeje

mistr České republiky o 11 hráčkách ženy:1956,1957,1959,1960,1963,1964 1966,1971,1972,1973,1983,1984

halový hokej ženy:2001,2002

mistr České republiky o 11 hráčích muži:1965,1967,1968,1970,1973,1974,1998,2006

halový hokej muži:1992,1994,1995,1996,2007                                                                 

Český pohár: 2002,2003,2004,2005,

Starší žáci:2010

Mladší žáci:2008,2009,2010 

Ve své historii se máme čím chlubit i na co navazovat.Věřím v naší budoucnost!!

Přáni ing.Košlera předsedy TJ v roce 1976:

 

MILÍ POZEMKÁŘI!

lokterý sportovní oddíl naší jednoty se může pochlubit tak vynikajícími sportovními úspěchy v poválečném období jako právě váš. 10 přebornických titulů ČSSR žen, 6 družstva mužů, 4 dorostenek a 2 dorostenců, v halovém hokeji 3 přebornické tituly ČSSR žen, 5 mužů, 3 dorostenek a 2 dorostenců a konečně 3 vítězství žen v Československém poháru hovoří jasnou řečí a charakterizují mimořádně vynikající sportovní bilanci vaší 25tileté činnosti. Právem vám přísluší přívlastek nejúspěšnější sportovní oddíl jednoty.

Je to výsledek kolektivu, dobré party, nadšeného a obětavého úsilí všech členů, sportovců, trenérů, funkcionářů i věcného a důsledného řízení oddílu vaším dvacetiletým" předsedou. Přijměte ode mne proto jménem celé jednoty upřímný dík za vaši vykonanou práci i za vzornou reprezentaci Bohemky a srdečné blahopřání k vašemu 25tiletému jubileu.

sledek kolektivu, dobré party, nadšeného a obětavého úsilí všech členů, sportovců, trenérů, funkcionářů i věcného a důsledného řízení oddílu vaším dvacetiletým" předsedou. Přijměte ode mne proto jménem celé jednoty upřímný dík za vaši vykonanou práci i za vzornou reprezentaci Bohemky a srdečné blahopřání k vašemu 25tiletému jubileu.

Nedávné změny ve struktuře vrcholového sportu a přechod oddílu na nové, dosud nevybavené sportoviště na Hagi-boru se zcela zákonitě odrazily v členské základně, zejména mládeže, v trenérských a hráčských kádrech. Nebylo by proto vhodné podlehnout skepsi. Plavě v této kritické době je zapotřebí ještě většího vašeho úsilí. Nové rady chlapců a děvčat očekávají vaši péči při výuce techniky a taktiky vašeho sportu i při rozvoji vysoké fyzické kondice. Nelze je zklamat - skvělá 25tiletá historie vašeho oddílu vás k tomu zavazuje.

vné změny ve struktuře vrcholového sportu a přechod oddílu na nové, dosud nevybavené sportoviště na Hagi-boru se zcela zákonitě odrazily v členské základně, zejména mládeže, v trenérských a hráčských kádrech. Nebylo by proto vhodné podlehnout skepsi. Plavě v této kritické době je zapotřebí ještě většího vašeho úsilí. Nové rady chlapců a děvčat očekávají vaši péči při výuce techniky a taktiky vašeho sportu i při rozvoji vysoké fyzické kondice. Nelze je zklamat - skvělá 25tiletá historie vašeho oddílu vás k tomu zavazuje.eji vám všem zdraví, spokojenost, nadšení a radost, sportovní úspěchy a vzorné kolektivy. Ubezpečuji vás, že celá Bohemka vám fandí a drží palce a že výbor jednoty vás bude maximálně podporovat a pomáhat vám v další práci pro rozvoj oddílu pozemního hokeje. Váš

Ing. Slavomír K o š l e r předseda jednoty BOHEMIANS ČKD PRAHA

 

?

?

Pozemkářům Bohemky k 25. výročí

Tak už je tomu čtvrt století, co jsme stáli u kolébky oddílu pozemního hokeje v naší jednotě BOHEMIANS ČKD PRAHA! Rád vzpomínám na ty skromné a těžké, ale přesto radostné začátky, kdy jsme se za obtížných podmínek probojovávali pomalu, ale cílevědomně postupně dopředu, až jsme stanuli na nejvyšších dosažitelných stupních a náš oddíl se zařadil a trvale usídlil mezi špičkou československého pozemního hokeje, ať už to bylo nejdříve u družstva žen, později mužů a pak i dorostenek a dorostenců.

Tak už je tomu čtvrt století, co jsme stáli u kolébky oddílu pozemního hokeje v naší jednotě BOHEMIANS ČKD PRAHA! Rád vzpomínám na ty skromné a těžké, ale přesto radostné začátky, kdy jsme se za obtížných podmínek probojovávali pomalu, ale cílevědomně postupně dopředu, až jsme stanuli na nejvyšších dosažitelných stupních a náš oddíl se zařadil a trvale usídlil mezi špičkou československého pozemního hokeje, ať už to bylo nejdříve u družstva žen, později mužů a pak i dorostenek a dorostenců.

je tomu čtvrt století, co jsme stáli u kolébky oddílu pozemního hokeje v naší jednotě BOHEMIANS ČKD PRAHA! Rád vzpomínám na ty skromné a těžké, ale přesto radostné začátky, kdy jsme se za obtížných podmínek probojovávali pomalu, ale cílevědomně postupně dopředu, až jsme stanuli na nejvyšších dosažitelných stupních a náš oddíl se zařadil a trvale usídlil mezi špičkou československého pozemního hokeje, ať už to bylo nejdříve u družstva žen, později mužů a pak i dorostenek a dorostenců.

Byly to vždy radostné pocity, při niohž se snadno zapomíná, co potíží a překážek bylo nutné překonat a kolik neúnavné práce a pevného odhodlání a úsilí k tomu bylo zapotřebí. Neberte tato má slova jako výraz pýchy a sebeuspokojení, ale jako upřímné vyznání člověka, který tento oddíl zakládal a prožíval s ním po čtvrt století všechno dobré i zlé, a za tu dobu jsou zelenobílé barvy naší Bohemky neodlučitelně spjaty s jeho životem.

dy radostné pocity, při niohž se snadno zapomíná, co potíží a překážek bylo nutné překonat a kolik neúnavné práce a pevného odhodlání a úsilí k tomu bylo zapotřebí. Neberte tato má slova jako výraz pýchy a sebeuspokojení, ale jako upřímné vyznání člověka, který tento oddíl zakládal a prožíval s ním po čtvrt století všechno dobré i zlé, a za tu dobu jsou zelenobílé barvy naší Bohemky neodlučitelně spjaty s jeho životem.Chtěl bych při této slavnostní příležitosti upřímně poděkovat všem těm obětavým funkcionářům, dobrovolným pracovníkům, trenérům, hráčům a hráčkám - současným i minulým - kteří tvořili tuto slavnou historii našeho oddílu, za jejich obětavou a nezištnou práci, vytrvalost i v obdobích méně úspěšných a přát našemu oddílu jménem jejich i svým mnoho dalších sportovních úspěchů ke cti a slávě naší Bohemky.

Dr. Václav P o š í k předseda oddílu a předseda Československého svazu pozemního hokeje

áclav P o š í k předseda oddílu a předseda Československého svazu pozemního hokeje

Jsem rád, že mohu touto cestou blahopřát našim pozemkářům k letošnímu významnému jubileu. Sama skutečnost, že oddíl existuje delší dobu, prokazuje jeho schopnost k životu a tím nepřímo i jeho užitečnost, neboť žít může jen ten, kdo je zdravý a jiným prospěšný.

d, že mohu touto cestou blahopřát našim pozemkářům k letošnímu významnému jubileu. Sama skutečnost, že oddíl existuje delší dobu, prokazuje jeho schopnost k životu a tím nepřímo i jeho užitečnost, neboť žít může jen ten, kdo je zdravý a jiným prospěšný.

Každé výročí je příležitostí k ohlédnutí nazpět. Není sporu o tom, že ohlédnutí pozemních hokejistů u příležitosti 25 let trvání oddílu je radostné. Poskytl radost a potěšení nejen širokému kádru svých hráčů a hráček, ale i všem svým příznivcům. Potěšení o to větší, že jeho družstva v minulosti byla známa hezkým hokejem a výbornou výkonností, dosahovanou navíc ve skrovných podmínkách. Ne nadarmo je oddíl po řadu let vzhledem k desítkám získaných přebornických titulů považován za nejúspěšnější kolektivní sport naší jednoty. Děkuji dnes všem, kteří se o existenci i úspěšnost našeho pozemního hokeje zasloužili, ať již jako jeho organizátoři, či výkonní sportovci. Oddílu pak blahopřeji k jubileu a přeji mu hodně úspěchů a radosti i v letech příštích. Věřím, že se v blízké budoucnosti bude rozvíjet i v zařízení, které více odpovídá jeho potřebám i významu.

dé výročí je příležitostí k ohlédnutí nazpět. Není sporu o tom, že ohlédnutí pozemních hokejistů u příležitosti 25 let trvání oddílu je radostné. Poskytl radost a potěšení nejen širokému kádru svých hráčů a hráček, ale i všem svým příznivcům. Potěšení o to větší, že jeho družstva v minulosti byla známa hezkým hokejem a výbornou výkonností, dosahovanou navíc ve skrovných podmínkách. Ne nadarmo je oddíl po řadu let vzhledem k desítkám získaných přebornických titulů považován za nejúspěšnější kolektivní sport naší jednoty. Děkuji dnes všem, kteří se o existenci i úspěšnost našeho pozemního hokeje zasloužili, ať již jako jeho organizátoři, či výkonní sportovci. Oddílu pak blahopřeji k jubileu a přeji mu hodně úspěchů a radosti i v letech příštích. Věřím, že se v blízké budoucnosti bude rozvíjet i v zařízení, které více odpovídá jeho potřebám i významu.

Pozemkáři v Bohemce - hodně zdaru!

i v Bohemce - hodně zdaru!

?

Dr. Vladimír Máchálek tajemník TJ

Dr. Václav Pošík

DVACETPĚT LET POZEMNÍHO HOKEJE BOHEMIANS ČKD PRAHA

T LET POZEMNÍHO HOKEJE BOHEMIANS ČKD PRAHA

Historie pozemního hokeje v naší jednotě je poměrně stará, o jejích začátcích však máme jen kusé a mlhavé zprávy. Údajně se hrál v předchůdci naší Bohemky - tehdejším AFK Vršo vice - bandyhokej už kolem roku 1916. Novodobá historie po zemního hokeje v naší jednotě se však začala psát v r. 1951, kdy byl znovuzaložen oddíl v tehdejším Spartaku Stalingrad a ustaveno prvé družstvo mužů a dorostenců. Samozřejmě jako všude každý začátek je těžký a oddíl pozemního hokeje se jen pozvolna dostával nahoru a postupně se rozrůstal o další družstva: v r. 1955 o družstvo žen, o 3 roky později o družstvo dorostenek a žáků.

ho hokeje v naší jednotě je poměrně stará, o jejích začátcích však máme jen kusé a mlhavé zprávy. Údajně se hrál v předchůdci naší Bohemky - tehdejším AFK Vršo vice - bandyhokej už kolem roku 1916. Novodobá historie po zemního hokeje v naší jednotě se však začala psát v r. 1951, kdy byl znovuzaložen oddíl v tehdejším Spartaku Stalingrad a ustaveno prvé družstvo mužů a dorostenců. Samozřejmě jako všude každý začátek je těžký a oddíl pozemního hokeje se jen pozvolna dostával nahoru a postupně se rozrůstal o další družstva: v r. 1955 o družstvo žen, o 3 roky později o družstvo dorostenek a žáků.

Postupně se zvyšovala i kvalita jednotlivých družstev a první výrazný úspěch se dostavil již v roce 1956, kdy družstvo žen získalo pro náš oddíl první titul Mistra ČSSR. Tento úspěch zopakovalo družstvo žen i v roce 1957 a pak už se táhla dlouhá šňůra úspěchů a získaných titulů Mistra ČSSR v roce 1959, 1960, 1963, 1964, 1966, 1971, 1972 a 1973. Zhruba od r. 1969 se začala hrát i oficielní halová mistrovství a i zde získalo družstvo žen další tituly Přeborníka ČSSR v letech 1971,1972 a 1973. Tím získalo družstvo žen až do letošního jubilejního roku celkem 10 titulů Mistra ČSSR v pozemním hokeji, 3 tituly Přeborníka ČSSR v halovém hokeji a když k tomu připojilo v le těch 1972, 1973 a 1974 i vítězství v Československém poháru, zařadilo se, mezi špičková československá pozemkářská družstva.

se zvyšovala i kvalita jednotlivých družstev a první výrazný úspěch se dostavil již v roce 1956, kdy družstvo žen získalo pro náš oddíl první titul Mistra ČSSR. Tento úspěch zopakovalo družstvo žen i v roce 1957 a pak už se táhla dlouhá šňůra úspěchů a získaných titulů Mistra ČSSR v roce 1959, 1960, 1963, 1964, 1966, 1971, 1972 a 1973. Zhruba od r. 1969 se začala hrát i oficielní halová mistrovství a i zde získalo družstvo žen další tituly Přeborníka ČSSR v letech 1971,1972 a 1973. Tím získalo družstvo žen až do letošního jubilejního roku celkem 10 titulů Mistra ČSSR v pozemním hokeji, 3 tituly Přeborníka ČSSR v halovém hokeji a když k tomu připojilo v le těch 1972, 1973 a 1974 i vítězství v Československém poháru, zařadilo se, mezi špičková československá pozemkářská družstva.

Úspěšné výsledky družstva mužů se začaly projevovat o něco později, a tak svůj první titul Mistra ČSSR získali muži až v roce 1965 a další pak připojili v roce 1967, 1968, 1970, 1973 a 1974. V halovém hokeji se pak družstvo mužů stalo Mistrem ČSSR pětkrát, a to v letech 1968, 1969, 1971, 1972 a 1974 a tím se zařadilo mezi přední československá družstva. K tomu se později připojily i úspěchy našich dorostenek, které získaly 4 tituly Přeborníka ČSSR v pozemním hokeji v letech 1970, 1972, 1973 a 1975 a stejné 3 nejvyšší tituly v halovém hokeji v roce 1972, 1973 a 1975, jakož i družstvo dorostenců, které vybojovalo v roce 1974 a 1976 titul dorosteneckého Přeborníka ČSSR v pozemním hokeji a v roce 1974 a 1975 v halovém hokeji. Také úspěšné výsledky žáků svědčí o dobré práci s mládeží v našem oddíle.

spěšné výsledky družstva mužů se začaly projevovat o něco později, a tak svůj první titul Mistra ČSSR získali muži až v roce 1965 a další pak připojili v roce 1967, 1968, 1970, 1973 a 1974. V halovém hokeji se pak družstvo mužů stalo Mistrem ČSSR pětkrát, a to v letech 1968, 1969, 1971, 1972 a 1974 a tím se zařadilo mezi přední československá družstva. K tomu se později připojily i úspěchy našich dorostenek, které získaly 4 tituly Přeborníka ČSSR v pozemním hokeji v letech 1970, 1972, 1973 a 1975 a stejné 3 nejvyšší tituly v halovém hokeji v roce 1972, 1973 a 1975, jakož i družstvo dorostenců, které vybojovalo v roce 1974 a 1976 titul dorosteneckého Přeborníka ČSSR v pozemním hokeji a v roce 1974 a 1975 v halovém hokeji. Také úspěšné výsledky žáků svědčí o dobré práci s mládeží v našem oddíle.

Podobně jako v domácích soutěžích se oddíl začal po roce 1957 prosazovat i na mezinárodním poli a od té doby je dlouhý výčet mezinárodních utkání a krásných zájezdů, při nichž jednotlivá družstva navštívila NDR (Lipsko, Jena, Drážďany, Mee-

jako v domácích soutěžích se oddíl začal po roce 1957 prosazovat i na mezinárodním poli a od té doby je dlouhý výčet mezinárodních utkání a krásných zájezdů, při nichž jednotlivá družstva navštívila NDR (Lipsko, Jena, Drážďany, Mee-

rane, Osternienburg, Wurzen), Rakousko (Vídeň, Salcburg), NSR (Norimberk, Mnichov, Erlangen, Frankfurt, Essen, Hamburk), Itálii (Řím, Neapol, Janov, Turtn, Benátky), Anglii (Londýn, Worthing), Belgii (Brusel, Heist, Ostende, Gent), Franc,i (Paříž, Bordeaux, Soulac), Švýcarsko (Basilej), Polsko (Poznaň, Katovice), Jugoslávii (Subotica), zóp. Berlín, Holandsko (Amsterdam, Venlo) atd. Družstvo mužů pak dvakrát reprezentovalo naší jednotu i čs. pozemní hokej na Poháru mistrů evropských zemí, a to v r. 1971 v Římě a v r. 1975 nejprve na kvalifikačním turnaji v Subotici a pak ve finálovém turnaji ve Frankfurtu.

deň, Salcburg), NSR (Norimberk, Mnichov, Erlangen, Frankfurt, Essen, Hamburk), Itálii (Řím, Neapol, Janov, Turtn, Benátky), Anglii (Londýn, Worthing), Belgii (Brusel, Heist, Ostende, Gent), Franc,i (Paříž, Bordeaux, Soulac), Švýcarsko (Basilej), Polsko (Poznaň, Katovice), Jugoslávii (Subotica), zóp. Berlín, Holandsko (Amsterdam, Venlo) atd. Družstvo mužů pak dvakrát reprezentovalo naší jednotu i čs. pozemní hokej na Poháru mistrů evropských zemí, a to v r. 1971 v Římě a v r. 1975 nejprve na kvalifikačním turnaji v Subotici a pak ve finálovém turnaji ve Frankfurtu.

Družstvo mužů sehrálo až doposud celkem 87 mezinárodních utkání (nepočítaje v to utkání v halovém hokeji), z toho 45 vítězných, 18 nerozhodných a ve 24 podlehlo svým zahraničním soupefům - s celkovým skoré 164:104. Družstvo žen pak sehrálo celkem 41 mezinárodních utkání, z toho 26 vítězných, v 6 remizovalo a jen 9 prohrálo a dosáhlo celkového skoré 96 : 43.

stvo mužů sehrálo až doposud celkem 87 mezinárodních utkání (nepočítaje v to utkání v halovém hokeji), z toho 45 vítězných, 18 nerozhodných a ve 24 podlehlo svým zahraničním soupefům - s celkovým skoré 164:104. Družstvo žen pak sehrálo celkem 41 mezinárodních utkání, z toho 26 vítězných, v 6 remizovalo a jen 9 prohrálo a dosáhlo celkového skoré 96 : 43.

Z našich družstev vyšla také řada úspěšných reprezentantů ČSSR: v mužích to byli především Průcha, Laciný, Kapucián, bratři Ferdinand a Pavel Veverkové, z pozdějších Lažánek, Hloušek, Pilát, Ctibor a další. V současné době máme v reprezentačním družstvu J. čížka, Skopového a Mikoláška. Z žen, které reprezentovaly ČSSR to byly zejména Autengru-berová, Průchová, Sommerová, Chramostová, později Bíbová, Vorlíčková, Voráčková, Lažárvková-Petříčková, Lažánková-Pope-žová atd. V současném reprezentačním družstvu ČSSR byly zařazeny šestý Jiřina, Olina a Růžena Peřinkovy, Mikolášková a Petříčkova.

ich družstev vyšla také řada úspěšných reprezentantů ČSSR: v mužích to byli především Průcha, Laciný, Kapucián, bratři Ferdinand a Pavel Veverkové, z pozdějších Lažánek, Hloušek, Pilát, Ctibor a další. V současné době máme v reprezentačním družstvu J. čížka, Skopového a Mikoláška. Z žen, které reprezentovaly ČSSR to byly zejména Autengru-berová, Průchová, Sommerová, Chramostová, později Bíbová, Vorlíčková, Voráčková, Lažárvková-Petříčková, Lažánková-Pope-žová atd. V současném reprezentačním družstvu ČSSR byly zařazeny šestý Jiřina, Olina a Růžena Peřinkovy, Mikolášková a Petříčkova.

Stejně tak i v řadách reprezentačních družstev ČSSR juniorů, juniorek a dorostenců se často objevují jména našich hráčů a hráček.

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo