Korespondence k TJ

 

 

Výbor TJ Bohemians Praha                                                                                       Praha 21.1.2015

 

RK

 

Vážení

 

V různých formách,ústním sdělením apod. se opakovaně uvádí  oddíl pozemního hokeje jako viník zastavení výstavby areálu Hagibor,je poukazováno na negativní jednání předsedy oddílu pana F.Veverky a  oddílu Posledním případ byla  v písemná informace oddílům TJ pro zasedání RVJT.

 

Výbor oddílu PH přijal proto  usnesení:

1/požadujeme předložení dokumentu, na jehož základě byl oddíl PH v materiálu pro zasedání RVJT, označen za“ viníka zastavení projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí na MČ Praha 10.2/z veřejných zdrojů a z prohlášení VTJ zcela  jasně vyplynulo,že hlavním důvodem k pozastavení projednání podané žádosti o změně ÚR bylo:

a/chybějící souhlas o zástavbě na trase káranského vodovodu

 

b/nesouhlas odboru životního prostředí s navrhnutou variantou výstavby,  která nerespektovala rozsah zeleně a velikost  zastavěné plochy.

 

c/neplatnost některých vyjádření dotčených orgánů v době podání   žádosti o změnu ÚR na MČ Praha

 

/lze zjistit v podání UR na MČ Praha /

 

2/výbor oddílu prohlašuje, že neexistuje žádný písemný dokument podaný oddílem PH,nebo jeho členem  ve formě podaní námitky  proti  podanému ÚR.

 

3/výbor oddílu požaduje doložení konkrétních  dokumentů,z kterých by vyplývalo, že předseda oddílu pan Veverka  svým jednáním poškozuje dobré jméno TJ Bohemians Praha s respektováním svobody vyjádřování na VH TJ,RVJT,využívat ustanovení stanov TJ o „vyžadování informací od VTJ  a využití   příslušných zákonů České republiky o povinném sdělování informací..

 

4/vyjádření členů výboru TJ na jednáních se zástupci výboru oddílu PH  o údajných  kontrolách ,které byly na TJ prováděny na základě žádosti ze strany oddílu PH,nebo jejich členů,bez doložení jakýchkoliv důkazů, považujeme za nepřijatelné.

 

Výbor oddílu považuje za nutné, aby  tak závažné informace podávané všem oddílům  TJ Bohemians Praha byly  vždy projednány  za přítomnosti Ferdinanda Veverky a v případě nedoložení konkrétních dokumentů ,informovat oddíly TJ o omluvě oddílu a panu Veverkovi.

 

5/výbor oddílu opětovně konstatuje,že člen výboru ing.Střihavková nebyla zvolena předsedou oddílu pozemního hokeje a požaduje takto informovat ostatní oddíly

 

Předseda oddílu Vevrka Ferdinand

 

Ing.Eva Střihavková člen výboru

 

 

Firma HRDILČKA SPOL.S.R.O JE GENERÁLNÍM SPONSOREM PRO ROK 2016 A 2017

PRAGOCHEMA S.R.O       SSK KOLÁŘ s.r.o.  DRAHCOM s.ro , Devátá rozvojová a.s,   Restaurace U Jagušky,ENIMA PRO, A.S

Restaurace U Fleků  AŽD PRAHA s.r.o        MONZAS s.r.o.    http://www.hrdlicka.cz/  PIZZERIA-CERRETO    prvni-SaZEnima Pro ,

 

 logo